ארגון החקלאות של האו”ם (FAO) מגדיר חקלאות עירונית כחקלאות בשטחים קטנים (בחלקות פנויות, בגינות, במרפסות, במכלים ועוד), בתוך תחומי העיר, שתכליתה גידול צמחי מאכל ומשק חי לשימוש עצמי או למכירה בשווקים מקומיים. חקלאות ב”קרבה עירונית” היא פעילות חקלאית המתרחשת כולה לצרכים מסחריים ואשר נמצאת בקרבה מיידית לעיר. פעילות זו, הן העירונית והן הקרובה לעיר, היא פעילות יצרנית מגוונת, שעשויה לכלול גידול ירקות ופירות, כמו גם גידול של דגים, משק חי ותוצרי עץ (שאינם נובעים מכריתתו) .

החקלאות העירונית הולכת וצוברת תאוצה בערי ישראל, כמו גם בערים הגדולות בכל רחבי העולם. תופעה זו מעניינת מכיוון שהיא מנוגדת למהלך ההיסטורי שהיה עד כה; הפעילות החקלאית האנושית קדמה להתיישבות העירונית. בני האדם החליפו את אורח חייהם כציידים-לקטים, הנודדים בשבטים ומזינים את עצמם באמצעות ציד וליקוט, לחיים ביישובי קבע, הכוללים עבודת אדמה וגידול משק חי לאספקת תצרוכת המזון שלהם. החקלאות יצרה לראשונה עודף מזון, שאפשר  גידול באוכלוסייה ושיפר את היכולת להשקיע בפיתוח תרבותי ובמנגנונים קהילתיים של שליטה וניהול. תהליך זה הוביל להתעצמותה של תופעת ההתקבצות האנושית במרחבי התיישבות צפופים, אשר רק בהמשך נקראו “ערים”.

כיום, כמחצית מאוכלוסיית העולם חיה בערים. אחד המאפיינים הבולטים והמרכזיים בערים הוא ההפרדה בין תהליך ייצור המזון המתקיים מחוץ לעיר לבין תהליך הסחר בתוצריו וצריכתו המתקיים בתוך העיר. אולם, בשנים האחרונות חזר נושא החקלאות העירונית למוקד השיח החברתי-סביבתי, גם מכיוון שבחלק ניכר מערי העולם ננקטו צעדים משמעותיים ששיפרו את איכות הסביבה העירונית כך שהיא תוכל לקיים חקלאות, וגם מפני שהתרחשו אירועים כגון מלחמות ומשברים כלכליים, שפגעו קשות ברמת ההכנסה והחזירו את הכדאיות הכלכלית המשפחתית לגידול ירקות ופירות במרחב העירוני. 

התועלות של חקלאות עירונית:

  •  חיזוק הלכידות החברתית ו“תחושת המקום” העירונית (sense of place);
  •  שיפור איכות הסביבה, לדוגמה, הפחתת זיהום האוויר והתופעה האקלימית המכונה “איי חום עירוניים”;
  • טיפוח טבע עירוני;
  • יתרונות כלכליים, כגון חיסכון בהוצאות על מזון, יצירת הכנסה, שווקים כלכליים ומקומות תעסוקה חדשים ואספקת תועלות חיצוניות.

מקורות ומידע נוסף

מעובד מתוך: אורתר, ל., מעוז, ל., לוריא, י., רובין, א. מודל ניהולי והנחיות לרשות עירונית המקדמת חקלאות בתחומה.

להבין חקלאות אקולוגית