הנופים החקלאיים מקיפים ערים רבות ויוצרים סביבן מסגרת המשפיעה ישירות על חיי תושביהן. נופים עשירים ומטופחים יוצרים תדמית גבוהה וחוויה נופית מתמידה למתגוררים בעיר, תחושת שייכות והעצמת הלכידות החברתית נוכח נוף תרבותי משותף. בנוסף, מבט אל נוף פתוח - אל שדות מוריקים ומטופחים, מעלה את ערכי הנכסים בעיר, מגורים ועסקים כאחד. 

טיפוח הנוף החקלאי הסמוך לעיר מהווה מטרה מרכזית בתכנון העירוני עצמו, המקובלת במסגרת תכניות שונות בעולם. לדוגמה, יצירת נוף כפרי בעל ערכים גבוהים היא אחת המטרות של ה- Countryside Agency  בבריטניה, הקובע שדווקא סביב הערים, הנוף החקלאי נדרש ונחוץ כמקום של רוגע ושלווה, ומקדיש מאמצים לטיפוח אזורי החקלאות סביב הערים, יחד עם אזורי פארק ואזורים טבעיים, ולהנגשה נוחה של אנשי העיר אליהם.

בשנים האחרונות הפכה המחווה לנוף החקלאי בתוך המרקם העירוני, לתמה מרכזית באדריכלות הנוף בישראל. דימויים בעלי אופי כפרי מובהק, כמו הגבול בין הכפר לשדה והכנסתו של הנוף החקלאי אל תחום היישוב – בדמות ערוגות, חלקות מעובדות, טרסות, כלים חקלאיים או ערמות שלף הנערמות בסמוך לבתי הכפר לעת קציר, משמשים מקור השראה ליצירות אמנות ואדריכלות נוף בקונטקסט העירוני. עבודות כגון טיילת שרובר בירושלים (אדר' נוף שלמה אהרונסון) – המשחזרת את נופי שפלת יהודה אל מול חומות העיר העתיקה – בצד שדרות כניסה ליישובים וכיכרות עירוניות שבהן נטועים עצי זית או הדרים, מציגות את העניין הציבורי בנוף החקלאי, המועתק ממקומו הטבעי בשדה הפתוח אל תוך העיר. נוף "חקלאי" זה מעוקר כליל מתפקידיו היצרניים ושומר את תפקידיו החזותיים בלבד.


מקורות ומידע נוסף

מעובד מתוך: קפלן, מ., רינגל, נ., אמדור, ל. חקלאות נופית – חקלאות בת קיימא. נקודת חן, 2011.  

להבין חקלאות אקולוגית