שמירה של משארי שטחים טבעיים, פוליגונים או רצועות, בתוך המרחב המעובד, כבתי גידול לצמחייה ובעלי חיים מקומיים.

יש לתת את הדעת לכך שעלולים להיות מצבים בהם השטח החקלאי מהווה מבלע / מלכודת אקולוגית עבור בעלי חיים המגיעים אליו מהכתמים הטבעיים, כאשר פעולות חקלאיות (למשל קציר) עלולות לפגוע בבעלי החיים הללו.

פעולות עיקריות

הימנעות מעיבוד של משארי שטחים טבעיים.

מספר המחקרים שבדקו את הממשק

15

מידת ההוכחה המדעית לתרומת הממשק לשמירה על מגוון ביולוגי

חזקה

רלוונטי עבור ענפי הגידולים

כל הענפים.

שמירה על קבוצות טקסונומיות (לפי סדר עוצמת ההשפעה של הממשק)

ציפורים, פרפרים, חיפושיות ויונקים (ארנבים). בנוגע לשמירה על צמחייה: אין תוצאות חד משמעיות.

מטרות שמירת  טבע

שמירה על ציפורים, פרפרים, חיפושיות ויונקים .

תרומות חיוביות אפשריות לתפקוד החקלאי כענף יצרני

הרחקה של מיני יונקים משטחים חקלאיים- היונקים מקבלים מזון במשארים הטבעיים ולא על חשבון התוצרת החקלאית.

השפעות שליליות אפשריות לתפקוד החקלאי כענף יצרני

אין מידע מחקרי. יתכן אילוח של שטחים חקלאיים במזיקים.

מקורות ומידע נוסף

ישראלי, ל. אמדור, ל. 2017. ממשקים חקלאיים תומכי מגוון ביולוגי המתאימים לישראל: ראיות מדעיות מאזורי אקלים ים-תיכוני והמלצות לשמירה וטיפוח. המשרד להגנת הסביבה, מכון דש"א: המוזיאון לטבע ע"ש שטיינהרדט – המרכז הלאומי לחקר המגוון הביולוגי אוניברסיטת תל אביב.

להבין חקלאות אקולוגית