השארת רצועות של צמחיית בר עשבונית, בדרך כלל עד רוחב 5 מטרים, בשולי השדות, מסייעת לשימור מגוון ביולוגי.  הרצועה צריכה להיות ללא ריסוס בחומרי הדברה; וניתן לכסח את העשבים ברצועה. אזורי השוליים יכולים לשמש כחלק ממסדרונות אקולוגיים התומכים בתנועה במרחב של אוכלוסיות שונות. השוליים העשבוניים מאפשרים אזור מוגן לאוכלוסיות שעלולות להיפגע בזמן חריש או קציר. 

פעולות עיקריות

- להותיר בשולי השדה רצועות עם צמחייה טבעית, בעיקר עשבונית. רוחב הרצועות: עד 5 מ'.

- לזרוע באופן יזום צמחייה עשבונית מקומית בשולי השדות.

- ניתן לכסח את הצמחייה לאחר הפצת הזרעים.

 

מספר המחקרים שבדקו את הממשק

9

מידת ההוכחה המדעית לתרומת הממשק לשמירה על מגוון ביולוגי

בינונית

רלוונטי עבור ענפי הגידולים

גידולי שדה: דגני חורף, חיטה ושעורה, תירס, אלפלפה. מטעים: זיתים, פרדסים, שקדים ורימונים.

שמירה על קבוצות טקסונומיות (לפי סדר עוצמת ההשפעה של הממשק)

פרוקי-רגליים: פרפרים | צמחיית בר | ציפורים : חוגלות, ציפורי ערבה | יונקים- טורפים.

מטרות שמירת  טבע

שיפור בתי הגידול עבור מינים לשמירה: הספקה של אזור רבייה, מזון ומחסה. שיפור קישוריות בין אזורים טבעיים לאזורים חקלאיים.

תרומות חיוביות אפשריות לתפקוד החקלאי כענף יצרני

עידוד אויבים טבעיים כאמצעי לניהול אוכלוסיית מזיקים.

השפעות שליליות אפשריות לתפקוד החקלאי כענף יצרני

יתכן אילוח של השדה במזיקים.

מקורות ומידע נוסף

ישראלי, ל. אמדור, ל. 2017. ממשקים חקלאיים תומכי מגוון ביולוגי המתאימים לישראל: ראיות מדעיות מאזורי אקלים ים-תיכוני והמלצות לשמירה וטיפוח. המשרד להגנת הסביבה, מכון דש"א: המוזיאון לטבע ע"ש שטיינהרדט – המרכז הלאומי לחקר המגוון הביולוגי אוניברסיטת תל אביב.

להבין חקלאות אקולוגית