מבחינה היסטורית, התפתחות החקלאות, התרחבותה והתעצמותה באו על חשבון המגוון הביולוגי הטבעי. עם זאת, עד למאה ה-20, שטחי החקלאות היו מצומצמים ומוקפים שטחים טבעיים נרחבים. אולם, בעשרות השנים האחרונות התפתחות החקלאות המתועשת והעמיקה את השפעתה על הסביבה, וכיום היא מהווה במקומות רבים בעולם איום ממשי על המגוון הביולוגי המקומי. 

הדרכים בהם השפיעה החקלאות על הטבע הן:

  • הסבת שטח טבעי לשטחי גידולים חקלאיים ולשטחי תשתיות לחקלאות
  • גידולים נרחבים של מין מבוית אחד, בין אם בעל חיים או צמח
  • שינוי, שאיבה והסטה של מקורות מים
  • זיהום בחומרים כימיים שבהם משתמשים בחקלאות
  • זיהום מהפרשות בעלי חיים
  • קיטוע ודרדור בתי גידול
  • מדבור ואבדן פוריות קרקע

במקרים רבים קשה לקבוע כיצד ממשק מסוים השפיע על המגוון הביולוגי הטבעי באזורו. בדרך כלל, אם נערך מחקר, הוא נערך רק על עופות או יונקים, ולא על חסרי חוליות, שהשפעתם חשובה לא פחות, ולעיתים אף יותר. יותר מכך, בעוד ששימור המגוון הביולוגי מחייב הסתכלות בקנה מידה רחב על כל הנוף, המחקרים נערכים בדרך כלל בקנה מידה מצומצם יותר, של חווה או יישוב. 


מקורות ומידע נוסף

מעובד מתוך: Jeffrey A. McNeely;Sara J. Scherr. Ecoagriculture: Strategies to Feed the World and Save Wild Biodiversity

להבין חקלאות אקולוגית