הדברה ביולוגית של מזיקים טבעיים היא שירות חשוב ומרכזי של המערכות האקולוגיות הטבעיות למערכות האקולוגיות החקלאיות. למרות השימוש הנרחב בחומרי הדברה ברחבי העולם, כ-10% מהיבול החקלאי מושמדים על ידי בעלי חיים מזיקים עוד לפני הקציר/קטיף. ב- 40 השנים האחרונות גדל השימוש בחומרי הדברה כימיים פי 20-15, אך במקביל, ולמרות זאת, גם אבדן היבולים גדל באופן משמעותי. 

כיום, מקובלת יותר ויותר הנחת העבודה כי ויסות מוצלח מבחינה בריאותית, כלכלית ואקולוגית של מזיקים חייב לשלב אויבים טבעיים של המזיקים. האויבים הטבעיים של חרקים מזיקים אחראים לוויסות של 90%-50% מאוכלוסיות המזיקים בשדות חקלאיים. בשטחים שבהם פסיפס מגוון של שטחים חקלאיים ושטחים טבעיים או טבעיים למחצה, המגוון והשפע של האויבים הטבעיים גדול, בדרך כלל, בהשוואה לשטחים בעלי מורכבות מבנית נמוכה, שבהם מעט סוגי גידולים חקלאיים וכמעט אין בהם שטחים טבעיים או טבעיים למחצה. 

הדברה ביולוגית באמצעות תנשמות. מקור: nps.gov.

הדברה ביולוגית באמצעות תנשמות. מקור: nps.gov.


מעובד מתוך

מחקר יישומי