בפרויקט שנערך במרחב הביוספרי רמת מנשה, היה הציבור שותף לבחירת שירותי המערכת האקולוגית לשימור וטיפוח במרחב. מטרת הפרויקט הייתה:

  1. לחשוף את התושבים במרחב הביוספרי רמת מנשה ואת בעלי התפקידים ביישובים לגישת שירותי המערכת האקולוגית;
  2. לבחור יחד את השירותים והתועלות החשובים לציבור;
  3. לייצר מפות של השירותים החשובים במרחב כבסיס לבנייה של תכנית ממשק וככלי עזר לקבלת החלטות מושכלות לגבי שטחים פתוחים במרחב הביוספרי;
  4. להבין טוב יותר את מהותו של המרחב הביוספרי;
  5. לעודד מעורבות גדולה יותר של תושבים בקביעת אופיו והתנהלותו של המרחב.

בתהליך שיתוף הציבור נדונו הנושאים שהיישובים עסוקים בהם והקונפליקטים הסביבתיים שרלוונטיים להם. השטחים הפתוחים הסמוכים ליישובים מופו והתועלות הפוטנציאליות שאפשר להפיק משטחים אלה נדונו. בנוסף, הועלו השאלות מה מאפשר את התועלות, מה מאיים עליהן ומה התושבים והיישובים מוכנים לעשות כדי להגן עליהן מפני איומים אלו.


מעובד מתוך

חוברת יום עיון נקודת ח"ן 2015. לוטן, א., ראובני, ה., רותם, ד., גופר, נ., בר-אילן, ב., קוניאק, ג. בחירתם של שירותי המערכת האקולוגית החשובים במרחב הביוספרי רמת מנשה, בשיתוף ציבור התושבים.

מחקר יישומי