במחקר שנערך בערבה התיכונה נמצא כי מודל השירותנות היה גורם מרכזי בהצלחת ההדברה המשולבת. במודל זה החקלאי משלם על חבילת שירות לשנה, הכוללת פקח ואויבים טבעיים. הפקח מבקר בכל חלקה וחלקה אחת לשבוע, ונותן המלצות לגבי השימוש בחרקים, תזמון השימוש והיקפו, חומרי ההדברה המתאימים לשימוש יחד עם החרקים ואופן היישום עצמו, ובמידת הצורך אף מגיע לפתור בעיות שהתעוררו. כמו כן, באמצעות מערך שירותי השדה נבחנות בעיות שעולות מן השטח גם באופן רוחבי, מה שמאפשר למידה ומתן מענה בעזרת ידע שהצטבר ברחבי הערבה ובאזורים אחרים בארץ. 

יעילות חבילת הדברה משולבת מושפעת במידה רבה מאיכותם של הפיקוח ושירותי השדה הנלווים. תפקיד הפקח נתפס כמרכזי מאוד על ידי החקלאים, והוא עבר לקִדמת הבימה עם שינוי מבנה חבילות ההדברה המשולבת: מחבילות מבוססות מוצר עם מלאי אויבים טבעיים לשימוש “ללא הגבלה” לחבילות מבוססות שירות, הכוללות כמות מסוימת של אויבים טבעיים. במקרים רבים הפקח הוא עובד עצמאי שמועסק במהלך תקופת הגידול, ונראה כי גם גורם זה תרם למעמדו כגורם ביניים בין החקלאי לחברה המייצרת את מוצרי ההדברה הביולוגית. 

קידום הפרקטיקה במגזר החקלאי צריך להישען על קיומו של מערך שירות השדה, בין אם מדובר בפקח מטעם החברה, בחקלאי או בגורם מטעמו המקבלים את מכלול ההדרכות, את הידע הרוחבי ואת המענה השוטף לאתגרי ההגנה על הצומח, וזאת יחד עם המשך עידוד המחקר והפיתוח להרחבת היצע הפתרונות המשולבים בגידולים שונים.

מקור: stateofisrael, Flickr

שירותנות (Servicizing) היא המעבר של עסקים ממודל של מכירת מוצרים למתן שירותי מוצר: לדוגמה, השכרת רכב לפי שעה במקום מכירתו, מתן שירותי הדפסה לפי דף במקום מכירת  מדפסת, או – מכירת חבילה משולבת של  הדברה ביולוגית עם שירות שדה ורכישת חומרי הדברה לפי המלצת הפקח במקום רכישה בלבד של אויבים טבעיים (חרקים המשמשים להדברה ביולוגית) או של חומרי הדברה כימיים.


מקורות ומידע נוסף

חוברת יום עיון נקודת ח"ן 2014. שבח, צ., בלאס, ו. מחומרי הדברה כמוצר להדברה משולבת מבוססת שירות: לקראת חקלאות בת-קיימא בערבה.

מחקר יישומי