המרחב החקלאי מורכב מפסיפס של שטחי חקלאות, שטחים טבעיים ושטחים בנויים. מטבע הדברים, יש מערכת של קשרי גומלין בין התהליכים המתקיימים בכל אחת ממערכות אלו, ולכך יש השלכות על שירותי המערכת האקולוגית. לדוגמה, מאגר פרוקי הרגליים בשטחי הבר משפיע גם על כמות המזיקים וגם על כמות המדבירים בשטחי החקלאות הסמוכים, וכתוצאה מכך על שירותי האספקה של המערכות החקלאיות. 

המערכות האקולוגיות החקלאיות נהנות משירותי המערכות האקולוגיות הטבעיות שסביבן, שהעיקריים בהם הם:

מחקר יישומי