ברֵכות דגים ומאגרי מים הוקמו בישראל באזורים שהתקיימו בהם בעבר בתי גידול לחים, למשל באזורי ביצות, בפשטי הצפה ולאורך אפיקי נחלים (“פרוזדורים”). ממיפוי שנערך בשנת 2014 ניכר בבירור שחלק הארי של ברֵכות הדגים הוקם סמוך לנחלים, וכי יש תחלופת מים בין הברֵכות לנחלים. אזורים אלה אינם מקיימים עוד מערכות אקולוגיות טבעיות, ומרבית בתי הגידול הלחים שאפיינו אותם בעבר יובשו וזוהמו. מסיבה זו הפכו ברֵכות הדגים במשך השנים לבתי גידול מלאכותיים, שמושכים אליהם חיות בר שאכלסו בעבר את בתי הגידול הלחים הטבעיים, ומשמשות סוג של תחליף לבתי הגידול הלחים הטבעיים שאבדו, הן מבחינה מרחבית והן מבחינה תפקודית. לדוגמה, המדגים תומכים בלוטרות, מין נדיר בישראל שמוצא במדגים מקור מזון. עם זאת, ברֵכות הדגים מספקות בית גידול לא מיטבי, שמתאים בעיקר למינים המסוגלים לחיות בתנאים שמאפיינים ברֵכות דגים, כגון איכות מים ירודה, מליחות גבוהה, חוסר יציבות בכמות המים ותדירות גבוהה של הפרעות. 

כאמור, המדגים מספקים לבעלי החיים מקור מים, מסתור ומזון. תופעה זו החמירה את החיכוכים בין חיות הבר למדגים, העלתה את המחיר הכלכלי של נזקי החקלאות והעמיקה את הקונפליקט בין הדייגים לשומרי הטבע. קונפליקט שלילי נוסף בין המדגה למערכות טבעיות של בתי גידול לחים נובע מהעובדה שברֵכות הדגים תוכננו כמעט ללא התחשבות בצורכי הנחלים או בבתי הגידול הלחים הטבעיים הגובלים במדגים. המדגים בישראל מוקמו על פרוזדורי הנחלים ועל פשטי ההצפה, הם מתבססים על מים שמזינים מעיינות ונחלים, ונבנו כך שהנחלים משמשים מאגר תפעולי, תעלות לסחרור מים ופתרון קצה למי הפלט. פעילות זו גורמת נזק למבנה ולתפקוד של בתי הגידול הטבעיים. מנגד, הקמת המדגה בצמוד לנחל כך שיש ביניהם תחלופת מים, פוגעת גם במדגה עצמו, למשל כתוצאה מהצפות ומהרס בתקופות של שיטפונות קיצוניים.  

בישראל כיום, ניתן לאפיין שני סוגי מדגים:

  • מדגים אקסטנסיביים - ברֵכות דגים עם סוללות עפר שמתאפיינות במים פתוחים, במגוון מפלסים ושיפועי גדות ובצמחיית גדות עבותה.
  • מדגים אינטנסיביים – בריכות דגים מתועשות, מחופות ומבודדות מהמערכת האקולוגית הטבעית שסביבתן.  
מדגה אקסטנסיבי. מקור: www.moag.gov.il

מדגה אקסטנסיבי. מקור: www.moag.gov.il

מדגה אינטנסיבי. מקור: www.moag.gov.il

מדגה אינטנסיבי. מקור: www.moag.gov.il


מקורות ומידע נוסף

מעובד מתוך: סקטולסקי, א. ולבינגר, ז. 2014. שיפור התפקוד האקולוגי של בריכות דגים: עקרונות לתכנון וממשק אקולוגי. סקירת ספרות והמלצות ראשוניות. החברה להגנת הטבע.

מחקר יישומי