אתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר מכיל מידע רב על תחום ייצוא וייבוא החקלאי, גיוון פיתוח תיירות חקלאית, עידוד התיישבות באזורי הפרפריה, תמיכות המשרד לענפי הצומח.

המשרד להגנת הסביבה, בשיתוף משרד החקלאות והמגדלים החקלאיים, פועלים לקבוע את הסטנדרטים, החוקים וההנחיות לקיום חקלאות מתקדמת בת קיימא,  תוך כדי שיפור ופיתוח איכות הסביבה החקלאית. כמו כן  פועלים המשרדים להפניית תקציבים להשקעות סביבתיות בחקלאות.

מידע בנושא מניעת נזקים לחקלאות

לקט ישראל הוא בנק המזון ורשת הצלת המזון הגדולים ביותר במדינה, המטרה העיקרית של לקט ישראל היא למגר את בעיית חוסר הביטחון התזונתי באמצעות הצלה וחלוקה מחדש של עודפי מזון לטובת אוכלוסיית הנזקקים בישראל.

הארגון לחקלאות ביולוגית אורגנית מוביל, מלכד, מסייע, מחדש ויוזם להתפתחות החקלאות והתעשייה הביולוגית אורגנית בישראל.