סקרים שנערכו באזורים שונים בעולם מספקים מידע על החרקים המזיקים החשובים בכרם ועל אויביהם הטבעיים. כרמים בארה”ב נגועים במינים שונים של הכנימה Erythroneura, שמוטפלת על ידי מספר מינים של הצרעה הפרזיטואידית Anagrus. בכרמים נמצאו גם אוכלוסיות גדולות של עכבישים, הטורפים מינים שונים של פרוקי רגליים. המזיק העיקרי באוסטרליה ובניו-זילנד הוא העש Epiphyas postvittana, והאויב הטבעי העיקרי שלו היא הצרעה הפרזיטואידית  האנדמית Trichogramma carverae. צרעה זו תוקפת את ביצי העש ומשווקת מסחרית לצורך חיזוק האוכלוסיות הטבעיות. בארץ מוכָּרים העשים המזיקים: עש האשכול (Lobesia botrana) ועש קליפת ההדר (Cryptoblabes gnidiella), כמו גם הכנימה הקמחית של הגפן Planococcus ficus. עש האשכול מותקף על ידי כמה מיני פרזיטואידים, ביניהם הצרעה הטפילית Campoplex rufinator, וזבוב טפילי ממשפחת ה-Tachinidae שטרם הוגדר. עש האשכול נמשך במידה שונה לזנים שונים של גפן. ייתכן שהבדלים בין זני גפן משפיעים גם על עמידותם בפני מזיקים אחרים. 

חרקים רבים ניזונים מצוף ומאבקת פרחים. הצוף הוא מקור לפחמימות, הנצרכות בעיקר על ידי פרטים בוגרים, בעוד שהאבקה העשירה בחלבונים משמשת מקור מזון להבשלת ביצים ולהתפתחות הזחלים. העשרת הצומח בסביבת הכרם בצמחים בעלי צוף ואבקה יכול להגדיל את מגוון האויבים הטבעיים של המזיקים. 

מוכרות כמה שיטות להרחבת מגוון הצומח למטרת הגדלת מגוון האויבים הטבעיים הפעילים בכרם:

  • זריעה או הוספה של צמחי כיסוי בין שורות הכרם. הוספה של צמחים, הפורחים בקיץ ומעודדים פעילות של אויבים טבעיים, נוסתה בהצלחה בכרמים בקליפורניה. באוסטרליה נבחנה השפעת זריעה של כמה צמחים עשירים בצוף על ההישרדות והפוריות של צרעות פרזיטואידיות שמטפילות עשים מזיקים. נמצא שזריעת הצמח Lobularia maritime בין שורות הכרם  שיפרה את ההישרדות והרבייה של הפרזיטואיד (המדביר הטבעי), אך לא של הפונדקאי (המזיק) שלו. נוסף על כך, מין זה גדֵל כצמח משתרע מתחת לשיחי הגפן ומונע צמיחת עשבים שוטים.
  • עידוד צמחייה מסביב לכרם מאפשר למגוון רחב של אויבים טבעיים להתפתח. לדוגמה, צרעות טפיליות מהמין Anagrus epos זקוקות לצמחייה של גדות נחלים או לעצי שזיפים כדי לשרוד בשטח. מצמחייה זו הן יוצאות לחפש את זחלי הציקדה  Erythroneura  elegantula, שהיא המזיק החקלאי המשמש להן פונדקאי.
  • מסדרונות אקולוגיים של צומח טבעי מגבולות הכרם אל בין השורות הוקמו בכרמים שונים ברחבי העולם. במחקרים שנערכו בקליפורניה נמצא שצרעות טפיליות פעילות רק לטווח של מספר שורות מִגְּבוּל הצומח הטבעי אל תוך הכרם, ומשאירות את מרכז הכרם ללא הגנה. כדי להתגבר על מגבלה זו ניתן לבנות מסדרון אקולוגי אל תוך שטח הכרם, שמעודד התפתחות של צומח טבעי. על צומח זה מתפתח מגוון רחב של אויבים טבעיים, שבעזרת המסדרון מתקיים גם בתוך מרחב הכרם. המסדרונות חשובים בעיקר לאויבים טבעיים בעלי טווח מוגבל של תעופה והפצה. 
צילום: stephendgardner, flickr

צילום: stephendgardner, flickr


מקורות ומידע נוסף

מעובד מתוך: חוברת יום עיון נקודת ח"ן 2013. קיסר, ת., הררי, א., שרון, ר., זהבי, ת., גביש רגב, א.  גידול צמחי צוף בשולי כרמים לשימור מגוון אויבים טבעיים למטרות הדברה ביולוגית.

מחקר יישומי