מקור: ויקיפדיה

המרחב החקלאי מורכב מפסיפס של שטחי חקלאות, שטחים טבעיים ושטחים בנויים. מטבע הדברים, יש מערכת של קשרי גומלין בין התהליכים המתקיימים בכל אחת ממערכות אלו, ולכך יש השלכות על שירותי המערכת האקולוגית. לדוגמה, מאגר פרוקי הרגליים בשטחי הבר משפיע גם על כמות המזיקים וגם על כמות המדבירים בשטחי החקלאות הסמוכים, וכתוצאה מכך על שירותי האספקה של המערכות החקלאיות. 

ערכיות של ענפי חקלאות שונים למגוון הביולוגי

היעלמותם של שטחים טבעיים רציפים מציבה אתגרים לא פשוטים בפני מתכנני מדיניות וגופים האמונים על שמירת הטבע.

מקור: קפלן 2013

שטחים פתוחים הם שטחים שאינם בנויים; הם יכולים להיות שטחים טבעיים, טבעיים למחצה כדוגמת יערות נטע-אדם, שטחים חקלאיים או פסיפס של הנ"ל. בישראל, כמו במקומות רבים בעולם לחצי הפיתוח והפעילות האנושית מחייבים שמירה על המגוון הביולוגי בכלל השטחים הפתוחים ולא רק בשטחים הטבעיים. 

מפת הישובים החקלאים והקהילתיים - כפריים.

החקלאות אינה רק תחום כלכלי אלא גם צורת חיים והתיישבות. 

הפריון בחקלאות ובענפי משק נבחרים

החקלאות בישראל מייצרת ומספקת מזון טרי, בריא, איכותי, מגוון ובעלות סבירה בכל ימות השנה לאוכלוסייה המקומית ולרשות הפלסטינית. 

מחקר יישומי