חקלאים מנסים בדרך כלל לשנות את הרכב המינים בסביבה החקלאית -  לסלק מיני בר של צמחים ("עשבים שוטים") ובעלי חיים כגון טורפים, זוחלים ומזיקים, ולהרבות במקומם מינים של גידולים חקלאיים. פעולות אלו פוגעות לעתים קרובות במרקם האקולוגי העדין, ומסלקות גם מינים מועילים, כגון מאביקים ומדבירים טבעיים.

בנוסף, מינים רבים הועברו על ידי האדם מאזורי התפוצה הטבעיים שלהם לאזורים אחרים לצורך שימוש חקלאי. חלקם הפכו למינים פולשים שדוחקים את המינים המקומיים בבתי הגידול שאליהם יובאו. כיום קיים גם חשש מפני השפעת מינים שעברו הנדסה גנטית ועלולים להפוך למינים פולשים או להתרבות עם מינים מקומיים קרובים.

צילום: USDA, Flickr

צילום: USDA, Flickr

מינים מהונדסים גנטית (GMO – Genetically Modified Organisms) הם מינים שבהם האדם שינה באופן מלאכותי את הגנים שלהם ועל ידי כך גם את תכונותיהם. ההנדסה הגנטית מתמקדת בעיקר בהשבחה של גידולים חקלאיים.


מקורות ומידע נוסף

מעובד מתוך: Scherr, S. J. and McNeely, J. A. 2007. Farming with Nature: The Science and Practice of Ecoagriculture. Island Press

O'Shea et al (2016), Multiple mortality events in bats: a global review. Mammal Review. doi: 10.1111/mam.12064

להבין חקלאות אקולוגית