במדינת ישראל המצטופפת הולכת גובר הביקוש לשטחים פתוחים שבהם אפשר לטייל ולנפוש. השטחים החקלאיים, בהיותם חלק ממערך השטחים הפתוחים בישראל, מגדילים את היצע שטחי הטיול. ראוי להזכיר כי באזור המרכז עיקר השטחים הפתוחים הם שטחים חקלאיים. המעטפת של יישובים עירוניים לא מעטים היא שטחים חקלאיים (חלקם כחלק מהיישוב העירוני עצמו, למשל בחדרה, פרדס חנה כרכור, ורחובות, וחלקם שייכים למועצות אזוריות סמוכות). השטחים החקלאיים הללו יכולים ונדרשים לספק את התשתית לפעילותם הגופנית ולאפשרויות טיול של תושבי היישובים הללו, ברמה היומיומית. מסקרים שנערכו בארץ  בשנת 2012 נראה שיש ביקוש ממשי וגבוה למסלולי טיול ורכיבת אופניים, וכי מורגש מחסור בתשתית זו ביישובים עירוניים.  

התנועה ברגל ובאופניים היא חלק מתפיסה כוללת של פיתוח תחבורה בת קיימא, בניגוד לתנועת כלי רכב ממונעים. פיתוח שבילי הליכה ורכיבת אופניים כמערכת תחבורה אלטרנטיבית, לצרכים תפקודיים יוממיים, בצד תפקידי ספורט ונופש, תורם להפחתת השימוש ברכב, פונקציה חשובה בפרט במרחב הכפרי המאופיין בשימוש ניכר בכלי רכב ממונעים.

מעובד מתוך

חוברת יום עיון נקודת ח"ן 2014. האן, א., אמדור, ל., געש, ע., רמון, א. מִמְשק שבילים ודַרכי מטיילים בשטחים חקלאיים. 

מחקר יישומי