החקלאות מאכילה אוכלוסייה אנושית הולכת וגדלה. במרבית המקרים, פיתוח החקלאות בא על חשבון שימור הטבע והסביבה. הסבת שטחים טבעיים לשטחי חקלאות, צמצום המגוון הביולוגי, זיהום מחומרי דשן והדברה ועוד – כל אלה גורמים לדרדור מצב הסביבה ולהאצת משבר המגוון הביולוגי. אולם, כיום ברור כי החקלאות לא רק מאיצה את הידרדרות הסביבה. היא גם נסמכת על שירותים רבים מהמערכת האקולוגית הטבעית שבה היא פוגעת. שירותים אלו כוללים האבקה, פוריות הקרקע ומניעת סחף הקרקע, בקרת מזיקים, מיתון אירועי אקלים קיצוניים ועוד. 

עיבוד ותרגום: קמפוס טבע באוניברסיטת תל אביב. מקור: http://www.isaaa.org

עיבוד ותרגום: קמפוס טבע באוניברסיטת תל אביב. 
מקור: http://www.isaaa.org

כיצד אם כן, ניתן להיעזר בשירותי הטבע כדי להתמודד עם האתגר העצום של הזנת 9 מיליארד בני אדם במקביל לשימור משאבי הטבע התומכים בחקלאות? 

בספר המקוון שלפניכם ננסה לענות על השאלות:

  • מהי חקלאות אקולוגית ומדוע צריך אותה?
  • כיצד המערכות האקולוגיות הטבעיות בסביבה תורמות לחקלאות?
  • כיצד מסייעת החקלאות לשמר את המערכות האקולוגיות הטבעיות?
  • מהן התועלות הנוספות של החקלאות האקולוגית, מעבר לייצור מזון?  

להבין חקלאות אקולוגית