בשנים האחרונות הולך ומתרחב חלקם של השטחים החקלאיים בתוך מערך השטחים הפתוחים המשמשים למטרות פנאי ונופש. דוגמאות בולטות לכך הן מרחב השקמה, המרחב הביוספרי ברמת מנשה, נחל אלכסנדר ועוד. כתוצאה מכך, הולכים ומתגלעים עימותים בין פעילות הטיילות לפעילות החקלאית. החששות בקרב ציבור החקלאים ומקבלי ההחלטות מההשלכות השליליות ומהנזקים הנגרמים על ידי מטיילים מביאים, לא פעם, לחסימת שבילים ודרכים או להתנגדות של חקלאים לתכניות פיתוח למטרות פנאי ונופש.  

מקובל לראות בשטחים החקלאיים סוגי מטיילים שונים: מטיילים ברגל, רוכבי אופניים, רוכבים על סוסים, אופנועים, טרקטורונים ורכבי שטח. יש שבילים המשמשים סוגים רבים של משתמשים ויש שבילים שמתאימים רק לסוג אחד של משתמשים.  לעתים מתגלע קונפליקט בין סוגים שונים של משתמשים בשבילים, בפרט בין הולכי רגל, אופני שטח וכלי רכב ממונעים. בשבילים הנמצאים בשימוש אינטנסיבי עשוי להתפתח קונפליקט גם בין מטיילים ברגל ולרוכבי אופניים או רוכבי סוסים. באנגליה, בשבילים המשמשים להליכה, אופניים ונהיגה גם יחד, הרשויות יכולות לסמן את הדרך כ"נתיב שקט" ולקבוע לאורכו שלטים המזהירים את נהגי הרכב שבנתיב משתמשים גם הולכי רגל ורוכבי אופניים. 

אפשר לתכנן שביל כך שימשוך אוכלוסייה מסוג מסוים בלבד. לדוגמה, מסלולי אופניים אתגריים בדרך כלל אינם מושכים מטיילים ומשפחות. לעומת זאת, מסלולים בדרגת קושי נמוכה יותר מושכים גם הולכי רגל. שבילים צרים מונעים כניסת כלי רכב. כמו כן, אפשר להשתמש בגדרות ומחסומים למיניהם כדי למנוע כניסת כלי רכב לשבילים. 

צורה אחרת של תכנון אוכלוסיית המשתמשים בשביל היא באמצעות הסדרה חוקית. לדוגמה, באנגליה קיימת מערכת חוקית מפורטת של זכויות דרך המייעדות שבילים לסוגי קהלים מסוימים ולא לאחרים. 

הבחנה נוספת היא בין משתמשים בשבילים למטרות טיול ונופש למשתמשים בשבילים כנתיב תחבורה פונקציונלי, "המוליך" אותם בין מקומות שונים במרחב המקומי. לשתי הקבוצות הללו דרישות שונות בנוגע לתכנון תוואי השביל (קצר ככל האפשר, או דווקא מתפתל ומוליך לנקודות בעלות עניין נופי), המתקנים לאורכו (ספסלים ואזורי פיקניק, תאורה, פחי אשפה, שילוט) וכדומה. 

מהאמור לעיל עולה שההחלטה על קהל היעד של השביל ועל מאפייניו היא שלב יסוד בתכנון שביל ההליכה במרחב החקלאי.

תובנות אלו ואחרות סוכמו למדריך להקמת שביל הליכה ורכיבת אופניים בסמוך לשטח החקלאי, מדריך שיכול לשמש אנשי רשויות שונות, נציגי יישובים כפריים וחקלאים בבואם לפתח ולתפעל שביל טיול בסמוך לשטח חקלאי.


מעובד מתוך

חוברת יום עיון נקודת ח"ן 2014. האן, א., אמדור, ל., געש, ע., רמון, א. מִמְשק שבילים ודַרכי מטיילים בשטחים חקלאיים.

הדוח המלא באתר מכון דש"א - http://www.deshe.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Trails.pdf

מחקר יישומי