ענן מושגים בתחום החקלאות האקולוגית

האתגר של האנושות במאה הבאה הוא פיתוח בר-קיימא

אחת השאלות היא כיצד אפשר לשלב אספקת מזון לאוכלוסייה האנושית שהולכת
וגדלה עם שימור משאבי הטבע לטובת הדורות הבאים? 

נראה שעל התשובה לכלול, בין השאר, חקלאות שמתחשבת בתהליכים האקולוגיים
בסביבה. כדי לקיים חקלאות אקולוגית חשוב להבין את התהליכים האקולוגיים
בשטחים החקלאיים - את האקולוגיה החקלאית.

זבוב מאביק פרח

זהו ספר למוד מקוון על אקולוגיה חקלאית. הספר עוסק בשאלות שונות: מהי חקלאות אקולוגית ומדוע צריך אותה? כיצד המערכות האקולוגיות הטבעיות בסביבה תורמות לחקלאות? כיצד מסייעת החקלאות לשמר את המערכות האקולוגיות הטבעיות? ומהן התועלות הנוספות של החקלאות האקולוגית, מעבר לייצור מזון?  

מבחנות במעבדה

המחקר האקולוגי בשטחים החקלאיים ובסביבתם הולך ותופס תאוצה. תוצאות המחקרים מתפרסמים בערוצי מידע מקצועיים. כאן ריכזנו, תמצתנו ועיבדנו תוצאות מחקרים אלו, כדי שיהיו נגישים לכול. 

שטח שכולל אזורים טבעיים לצד אזורים מעובדים

בארץ ובעולם מתקיימת פעילות רבה בנושאים של חקלאות אקולוגית ואקולוגיה חקלאית. במדור זה קישורים, חדשות ועוד.

חוברת יום העיון של נקודת חן

נקודת ח"ן היא תכנית מייסודה של יד הנדיב לקידום פרויקטים בעלי תפיסה סביבתית רחבה שעוסקים בנושאי חקלאות ואקולוגיה. הקרן עוסקת בהבניית תשתית ידע בין-תחומי כבסיס לשמירה על הסביבה, התרבות והמורשת האנושית.