המערכות האקולוגיות החקלאיות נועדו, בראש וראשונה, לאספקת תוצרת חקלאית: מזון, סיבים, חומרי טבע ועוד. עם זאת, מאז ומעולם היו לחקלאות תרומות אשר חרגו הרבה מעבר לסיפוק התוצרת החקלאית עצמה. החקלאות עיצבה את הנוף ואת זהות המקום, השפיעה על המבנה החברתי, נתנה השראה ליצירה התרבותית ועוד. 

לנוף החקלאי תרומה חברתית, סביבתית וכלכלית. 

בתחום החברתי כלולות ההשפעות העוסקות בהקשרים התרבותיים והתדמיתיים שאותם יוצר הנוף החקלאי. בערכי המורשת הטמונים בו, בתחושת המקום והזהות, ביפי הנוף הנוצר על ידי מופע החקלאות, בחילופי העונות וקביעת מועדי השנה, ובערכי הטיול והתיירות הנשענים על כל אלה.

בתחום הסביבתי מתקיימת חלוקה לשני תחומי-משנה: התרומה האקולוגית - תרומת החקלאות למגוון המינים כמקום הגנה ומפלט למינים נכחדים וכן התרומה ליצירת מסדרונות אקולוגיים; והתרומה הסביבתית – חידור למי תהום, הפחתת רעשים, שיפור איכות האוויר, חיסכון בעלות קולחין וקליטת פסולת עירונית. 

בתחום הכלכלי ניכרת ההשפעה בעיקר בהשבחת ערכי הנדל"ן - איכות חיים ומגורים גבוהה בשכונות מגורים שיש להן זיקה לנוף החקלאי. זיקה זו יכולה להתפרש כמבט נוף, כמרחב של ריאות ירוקות המקיפות את העיר וכשירותי פנאי, טיול ונופש בחיק סביבה חקלאית-טבעית.

שירותי המערכות החקלאיות מעבר לשירותי האספקה מכונים גם התרומות החיצוניות של החקלאות. שירותים אלה מורכבים מהשפעותיה החיוביות של החקלאות בתחומי החברה, הסביבה והכלכלה, שאינן כלולות ומתומחרות כתוצרת חקלאית. 

התרומות החיצוניות מתווספות לתועלת הכלכלית המידית וה"מובנת מאליה" של החקלאות - תפקידה בייצור ואבטחת מזון. הניסיון לחלק את התועלות היא מלאכותית במידה רבה, מפני שתועלות רבות קשורות לשני תחומים, ואפילו לשלושה. למשל:

  • לשדה אשר דרכו חודרים מי הגשמים למפלס מי התהום נודעת חשיבות כלכלית, אך גם תרומה אקולוגית.
  • לנוף חקלאי המהווה חלק מן החוויה התיירותית יש ערך כלכלי מובהק, אך גם ערך חברתי, בהיותו מספק, מבלי משים, מראות ורשמים מדמותה של הארץ.
  • פרדסים המקיפים את גבולותיה של העיר מעניקים ערך נדל"ני לשכונות המגורים הצופות אליהם, אך יש להם גם ערך אקולוגי בספיגת רעשים, זיהום ואבק, וכן ערך חברתי, ביצירת דימוי וזהות לעיר, מקום מפלט מהמולת העיר, ומקום שבו אפשר להציג ולהמחיש תהליכים טבעיים וחילופי עונות ולחנך להכרת הסובב. 

מקורות ומידע נוסף

מעובד מתוך: קפלן, מ., רינגל, נ., אמדור, ל. חקלאות נופית – חקלאות בת קיימא. נקודת חן, 2011.

להבין חקלאות אקולוגית