מערכות חקלאיות מסורתיות כוללות בדרך כלל חלקות קטנות שבהן עירוב מינים רבים של גידולים, לסיפוק צרכים משפחתיים ו/או מקומיים. לרוב, חלקות כאלו כוללות גידולי פחמימות וחלבונים, צמחי תבלין, ירקות, עצי פרי וצמחי נוי. לשטחים אלו חשיבות עצומה בכל העולם, אם מבחינת שירותי התרבות והרוח שהם מספקים בעולם המערבי ואם מבחינת הביטחון התזונתי שהם מספקים באזורים מוכי אסון בעולם המתפתח. 

בחלקות החקלאיות המשפחתיות הללו, אף כי גודלן הממוצע הוא 10-1 דונם ולעתים אף פחות מכך, יכולים לגדול כ-100 מיני צמחים שונים שמספקים את צורכי המזון, המספוא, הדישון, העץ והרפואה של המשפחה. בו בזמן, חלקות אלו גם משמרות מגוון ביולוגי חקלאי וגם יוצרות מיקרו-סביבה ירוקה ואיכותית. 


מקורות ומידע נוסף

מעובד מתוך: Scherr, S. J. and McNeely, J. A. 2007. Farming with Nature: The Science and Practice of Ecoagriculture. Island Press

להבין חקלאות אקולוגית