ב- 2017 עבודת מחקר  מקיפה של לירון ישראלי ולירון אמדור ' איתרה ממשקים חקלאיים של גידולי צמחים שנבדקו מחקרית ומתאימים לתנאים של ישראל באזורי אקלים ים-תיכוניים הקיים בחלקה הצפוני של ישראל. הדוח המלא: 'ממשקים תומכי מגוון ביולוגי בחקלאות הצמחית המתאימים לישראל: ראיות מדעיות מאזורי אקלים ים תיכוני והמלצות לשמירה ולטיפוח.

המחקר זיהה 4 ממשקים חקלאיים שהוכח מדעית כי הם תורמים לשימור מגוון ביולוגי. בממשקים אלו ישנו שילוב של בתי גידול טבעיים לצד השדות החקלאיים.

המחקרים סוכמו ל"כרטיסי ממשק" המתארים את הממשקים השונים שנבדקו, השפעותיהם על קבוצות טקסונומיות שונות, וחוזק ההוכחה לתרומתם לשמירת מגוון ביולוגי.

המסמך 'ממשקים תומכי מגוון ביולוגי בחקלאות הצמחית המתאימים לישראל: ראיות מדעיות מאזורי אקלים ים תיכוני והמלצות לשמירה ולטיפוח' הוכן כמיזם משותף של המשרד להגנת הסביבה ומכון דש"א כחלק מפעילותו של המשרד להגנת הסביבה להכנת תכנית פעולה לשמירה על המגוון הביולוגי בישראל.

מקורות ומידע נוסף

ישראלי, ל. אמדור, ל. 2017. ממשקים חקלאיים תומכי מגוון ביולוגי המתאימים לישראל: ראיות מדעיות מאזורי אקלים ים-תיכוני והמלצות לשמירה וטיפוח. המשרד להגנת הסביבה, מכון דש"א: המוזיאון לטבע ע"ש שטיינהרדט – המרכז הלאומי לחקר המגוון הביולוגי אוניברסיטת תל אביב.


על הדו"ח

מטרתו של הדו"ח 'ממשקים תומכי מגוון ביולוגי בחקלאות הצמחית המתאימים לישראל: ראיות מדעיות מאזורי אקלים ים תיכוני והמלצות לשמירה ולטיפוח' היא לזהות ממשקים חקלאיים התומכים בקיומם של ערכי טבע ומגוון ביולוגי, ולפרט המלצות לכלי מדיניות שיאפשרו קידום של הממשקים הללו.
המסמך נערך כחלק מפעילותו של המשרד להגנת הסביבה להכנת תכנית פעולה לשמירה על המגוון הביולוגי בישראל, כמיזם משותף של משרד הג"ס ומכון דש"א.
הדו"ח נכתב על ידי לירון ישראלי, המחלקה לזואולוגיה וד"ר לירון אמדור, מכון דש"א, אוניברסיטת תל אביב. 
פרק איסוף וניתוח הראיות המדעיות מאזורים ים תיכוניים לווה על ידי פרופ' תמר דיין, בית הספר לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב.
הילה גיל ממכון דש"א סייעה להשלמת הדו"ח ועריכתו.
הדוח התפרסם באוגוסט 2017.

להבין חקלאות אקולוגית