ממשקים נוספים שנבדקו תרמו פחות לשימור המגוון הביולוגי ו/או העדויות לכך היו חלשות יותר. ממשקים אלו הם:

הדברה משולבת / הפחתת הדברה כימית
צמצום עיבוד הקרקע
שמיטה ארוכת טווח
• הימנעות מהשקיה
שולי שדות עם צמחיה עשבונית
• שמירת גופי מים, תעלות ונחלים במרחב החקלאי
• בקרה על גודל השדות
הפחתת השימוש בדשנים
• השארת שלפים
• מחזור זרעים
• שילוב ממשקים שונים יחד


מקורות ומידע נוסף

ישראלי, ל. אמדור, ל. 2017. ממשקים חקלאיים תומכי מגוון ביולוגי המתאימים לישראל: ראיות מדעיות מאזורי אקלים ים-תיכוני והמלצות לשמירה וטיפוח. המשרד להגנת הסביבה, מכון דש"א: המוזיאון לטבע ע"ש שטיינהרדט – המרכז הלאומי לחקר המגוון הביולוגי אוניברסיטת תל אביב.

להבין חקלאות אקולוגית