הוספת צמחים עשבוניים בין שורות המטעים תורמת למגוון הביולוגי ולתפקודים נוספים כמו הגברת חלחול המים לקרקע, פוריות הקרקע, מניעת סחף קרקע ועוד. בדרך כלל הצמחים העשבוניים אינם מגודלים למטרת תפוקה חקלאית, אלא למטרת שימור קרקע; במקרים מסוימים משתמשים בגידול שחת כגידול כיסוי. חשוב להתייחס לתקופת הזמן שבה צמחיית הכיסוי שורדת, ובמידת האפשר לתכנן כך שיהיה כיסוי בעונת החורף וגם בעונת הקיץ.
צמחיית הכיסוי מספקת מזון ומסתור למינים שונים וצריך להתאים אותה לצרכים של המינים הספציפיים עליהם רוצים לשמור. שימוש בצמחייה מקומית המזריעה את עצמה מסייע להתחדשות הצמחייה בשנים עוקבות, ללא צורך בזריעה יזומה נוספת. יש לקחת בחשבון שצמחייה זרה עלולה להיות פולשנית. צמחיית כיסוי יעילה יותר בתרומתה לשימור מגוון ביולוגי כאשר משתמשים בה בשילוב עם אלמנטים נוספים כמו משוכות חיות וכתמים טבעיים.
לממשק עשויות להיות השפעות שליליות על היצרנות החקלאית (למשל תחרות על מים בין הגידול החקלאי וצמחי הכיסוי), ונדרש לבחון לעומק את ההשפעות על היצרנות החקלאית לפני המלצה על הממשק כפעילות חקלאית. במקרים מסוימים, כגון כרמי יין, יתכן שצריכת המים על ידי צמחי הכיסוי מאפשרת לחקלאי שליטה טובה יותר על איכות הפרי.

פעולות עיקריות

ניתן ליישם אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- מתן אפשרות לצמחייה מקומית להתחדש בין שורות המטע.

- שמירה על צמחית כיסוי בקיץ.

- זריעה יזומה של צמחייה עשבונית מקומית בין שורות מטע.

- טיפול מכני בעשבייה: כיסוח או מעיכה במקום טיפול בחומרי הדברה.

מספר המחקרים שבדקו את הממשק

21

מידת ההוכחה המדעית לתרומת הממשק לשמירה על מגוון ביולוגי

חזקה

רלוונטי עבור ענפי הגידולים

מטעים. גידולי המטעים שנבדקו במחקרים הם: כרמי יין, כרמי זית, תפוחים, שקד, פרדסים, רימון, פרדס ואבוקדו

שמירה על קבוצות טקסונומיות (לפי סדר עוצמת ההשפעה של הממשק)

פרוקי-רגליים: חגבים ומינים נדירים, עכבישים, חרקים טורפים | מגוון ביולוגי בקרקע | צמחיית בר | ציפורים: דרורים | זוחלים ודו חיים

מטרות שמירת  טבע

שיפור בתי הגידול ונישות עבור מגוון ביולוגי. שיפור הקישוריות בין שטחים טבעיים ושטחים חקלאיים

תרומות חיוביות אפשריות לתפקוד החקלאי כענף יצרני

עידוד אויבים טבעיים כאמצעי לניהול אוכלוסיית מזיקים. הגברת חלחול מים לקרקע ושימור נגר עילי, מניעת סחף קרקע, הפחתת ההתאדות, שיפור הכניסה לשטח ומניעת מרבצי בוץ. בכרם יין- שליטה טובה יותר על כמות המים הזמינים לצמח יכולה לשפר את איכות הפרי (Shapira, 2017)

השפעות שליליות אפשריות לתפקוד החקלאי כענף יצרני

יתכן עידוד מינים מזיקים. תחרות על מים מצד צמחי הכיסוי אל מול עצי המטע. העשבים יכולים ליצור הפרעות למעבר טרקטורים וכלים כבדים בין שורות המטע.

 


מקורות ומידע נוסף

ישראלי, ל. אמדור, ל. 2017. ממשקים חקלאיים תומכי מגוון ביולוגי המתאימים לישראל: ראיות מדעיות מאזורי אקלים ים-תיכוני והמלצות לשמירה וטיפוח. המשרד להגנת הסביבה, מכון דש"א: המוזיאון לטבע ע"ש שטיינהרדט – המרכז הלאומי לחקר המגוון הביולוגי אוניברסיטת תל אביב.

להבין חקלאות אקולוגית