שמירה וטיפוח של שיחים ועצים, בדרך כלל ברצועות אורכיות, בשולי שטחי עיבוד חקלאיים, מאפשר יצירת בתי גידול אשר יכולים לתרום לשיפור שירותי מערכת אקולוגית כמו האבקה והדברה ביולוגית וכן לשיפור בתי גידול עבור אורגניזם שאינם פוגעים במערכת החקלאית. המשוכות מסייעות לקישור בין אזורים חקלאיים לאזורים טבעיים. בנוסף, הקישוריות מאפשרת לאורגניזם המספקים שירותי מערכת (האבקה והדברה ביולוגית) לשוב לשטח החקלאי לאחר פעולות מפריעות כמו חריש, כיסוח וריסוס. משוכות מצריכות תכנון וניהול. ללא תכנון וניהול מתאים אוכלוסיות מזיקות עלולות להיכנס לשטח החקלאי.

פעולות עיקריות

- שימוש במיני עצים ושיחים מקומיים לבניית המשוכות, בדגש על מינים אשר יכולים לספק בתי גידול מתאימים לאוכלוסיות אותן רוצים לשמר.

- נטיעת משוכות במרחק של עד 50 מ' מקצה השדה.

- נטיעה של משוכות עם מגוון צמחייה ובמרווחים צפופים.

תפקוד המשוכות יכול להשתפר כאשר בנוסף להן מטפחים צמחיית כיסוי בין שורות המטע ושומרים כתמים טבעיים במרחב (ראו כרטיסי ממשק  מתאימים). 

 

מספר המחקרים שבדקו את הממשק

15

מידת ההוכחה המדעית לתרומת הממשק לשמירה על מגוון ביולוגי

חזקה

רלוונטי עבור ענפי הגידולים

כל הענפים

שמירה על קבוצות טקסונומיות (לפי סדר עוצמת ההשפעה של הממשק)

צמחיית בר | פרוקי-רגליים: פרפרים, עכבישים, זבובים, זריזבוביים, פרזיטואידים, נמלים | ציפורים: דרורים, ציפורי שיר, דורסים | יונקים: טורפים, ארנבים | זוחלים ודו חיים.

מטרות שמירת  טבע

שמירה ושיפור בית גידול: הספקת מזון ואזור רבייה.

תרומות חיוביות אפשריות לתפקוד החקלאי כענף יצרני

שיפור שירותי האבקה, שירותי הדברה ביולוגית בתוך השדה, וויסות אוכלוסיות מזיקות העלולות להיכנס לשדה.

השפעות שליליות אפשריות לתפקוד החקלאי כענף יצרני

יתכן אילוח במזיקים.

מקורות ומידע נוסף

ישראלי, ל. אמדור, ל. 2017. ממשקים חקלאיים תומכי מגוון ביולוגי המתאימים לישראל: ראיות מדעיות מאזורי אקלים ים-תיכוני והמלצות לשמירה וטיפוח. המשרד להגנת הסביבה, מכון דש"א: המוזיאון לטבע ע"ש שטיינהרדט – המרכז הלאומי לחקר המגוון הביולוגי אוניברסיטת תל אביב.

להבין חקלאות אקולוגית