שינוי טכניקת הפליחה בכך שתתבצע הפרעה מינימלית למבנה הקרקע. פליחת הקרקע הינה צורת ממשק נפוצה המסייעת בהכנת מצע זרעים לגידולים חקלאיים, וכן להתמודדות עם עשבים ומזיקים בקרקע. קיימות מגוון עוצמות וצורות פליחה. עיבוד קרקע קונבנציונאלי כולל פליחה עמוקה ופירור של הקרקע, ועלול לגרום לסחף ופגיעה בשכבת הקרקע הפורייה. בכדי לצמצם את אובדן הקרקע פותחו ממשקי עיבוד משמרי קרקע, הכוללים הקטנה למינימום של מספר העיבודים, שימוש בפליחה רדודה ובכלים מיוחדים המתאימים לזריעה ללא חריש.

חשוב לציין כי ענייננו כאן הינו ההשפעה של צמצום עיבודי הקרקע על מגוון ביולוגי. לא תיבדק כאן ההשפעה של הממשק על שימור קרקע.

פעולות שימור קרקע יכולות להגדיל את המגוון הביולוגי בקרקע, כולל של מזיקים חקלאיים כגון מכרסמים, חרקים מזיקים ועשבים מזיקים.

פעולות עיקריות

- פליחה רדודה: פליחת הקרקע בעומק עד 7 ס"מ.

­- אי פליחה: הכנת הקרקע נעשית על ידי כלים מיוחדים המתאימים לזריעה ללא חריש.

ממשקים נוספים של עיבוד משמר קרקע, הינם השארת שלפים בשדה וצמחי כיסוי. ממשקים אלו יקבלו התייחסות בכרטיסים נפרדים, מפני שההשפעות שלהם על מגוון ביולוגי הן אחרות.

מספר המחקרים שבדקו את הממשק

11

מידת ההוכחה המדעית לתרומת הממשק לשמירה על מגוון ביולוגי

בינונית

רלוונטי עבור ענפי הגידולים

גידולי שדה

שמירה על קבוצות טקסונומיות (לפי סדר עוצמת ההשפעה של הממשק)

מגוון ביולוגי בקרקע (מיקרו-פרוקי-רגליים, תולעי קרקע), פרוקי-רגליים (חיפושיות), עשביית בר, ציפורים ויונקים (מכרסמים).

בנוגע למגוון ביולוגי בקרקע וציפורים - במחקרים נמצא שוני במאפיינים של המגוון הביולוגי בקרקע ובמיני הציפורים המעדיפות שטחי פליחה מול שטחי צמצום הפליחה (בדרך כלל אין שוני בשפע או במגוון הביולוגי). לדוגמא, נמצא כי בשטחי פליחה יש יותר ציפורים מתמחות לעומת  שטחי אי-פליחה שבהם יש ציפורים שאינן מתמחות. קרקעות חקלאיות בחריש עמוק מאופיינות בריבוי נמטודות פרזיטיות. קרקעות בפליחה מינימאלית מאופיינות בריבוי ומגוון של נמטודות טורפות. במחקר אחד נמצא שהביומסה של תולעי קרקע בשטחי אי פליחה גדולה יותר, אבל אין שוני בשפע התולעים בהשוואה לשטחי פליחה. מחקר אחר מצא גם הוא שאין הבדל בשפע תולעי הקרקע, אבל סוג מסוים של תולעים (תולעים החופרות לעומק anecic) היו רבות יותר בשטחי אי-פליחה.

 

מטרות שמירת  טבע

הגנה על מגוון ביולוגי בקרקע ובמידה פחותה על קבוצות טקסונומיות אחרות.

תרומות חיוביות אפשריות לתפקוד החקלאי כענף יצרני

שימור קרקע, צמצום סחף קרקע.

השפעות שליליות אפשריות לתפקוד החקלאי כענף יצרני

עליה במזיקים ופגעים, כולל עשבי בר המזיקים לחקלאות. כתוצאה מכך ממשק של צמצום עיבודים עלול להביא לעליה בשימוש בחומרי הדברה.

מקורות ומידע נוסף

ישראלי, ל. אמדור, ל. 2017. ממשקים חקלאיים תומכי מגוון ביולוגי המתאימים לישראל: ראיות מדעיות מאזורי אקלים ים-תיכוני והמלצות לשמירה וטיפוח. המשרד להגנת הסביבה, מכון דש"א: המוזיאון לטבע ע"ש שטיינהרדט – המרכז הלאומי לחקר המגוון הביולוגי אוניברסיטת תל אביב.

להבין חקלאות אקולוגית