שמיטה ארוכת טווח היא ממשק בו השדה לא מעובד לתקופה ממושכת, שעולה על תקופת הזמן המקובלת כחלק ממחזור זרעים עונתי. בדרך כלל מדובר על תקופה של 3-5 שנים ללא עיבוד, אך יתכנו תקופות קצרות יותר או ארוכות יותר.
מינים שונים מגיבים באופן שונה לשמיטה, צריך להתאים בין חלקות השמיטה והמין שרוצים לשמר, למשל להתאים את זמן השמיטה לזמן רבייה של המין שרוצים לשמר או לתקופת הנדידה. שמיטה יכולה לתרום למין מסוים על חשבון מין אחר, למשל לתרום לטורפים על חשבון ציפורים (במחקר נמצא שיעור גבוה של טריפת ביצים על ידי יונקים בשטחי השמיטה).

פעולות עיקריות

- השארת השטח ללא עיבוד לתקופה ממושכת, בין שנה ל-7 שנים.

- אפשרי: חריש פעם בשנה לממשק עשבייה.

- אפשרי: זריעת גידול עשבוני לשיפור פוריות הקרקע.

- אפשרי: השארת שלפים  בשדה.

 

מספר המחקרים שבדקו את הממשק

8

מידת ההוכחה המדעית לתרומת הממשק לשמירה על מגוון ביולוגי

בינונית

רלוונטי עבור ענפי הגידולים

גידולי שדה

שמירה על קבוצות טקסונומיות (לפי סדר עוצמת ההשפעה של הממשק)

ציפורים: למשל: חנקן שחור מצח, בז אדום  ומיני ציפורים נוספים | יונקים: למשל: נברנים, עכברים וחדפים.

מטרות שמירת  טבע

שיפור בית גידול: הספקת מזון, אזורי רבייה ואזורי נבירה ליונקים.

תרומות חיוביות אפשריות לתפקוד החקלאי כענף יצרני

שימור קרקע, בניית חומר אורגני בקרקע.

 

השפעות שליליות אפשריות לתפקוד החקלאי כענף יצרני

הפסד הכנסה בשל הימנעות מייצור חקלאי בתקופת השמיטה.

מקורות ומידע נוסף

ישראלי, ל. אמדור, ל. 2017. ממשקים חקלאיים תומכי מגוון ביולוגי המתאימים לישראל: ראיות מדעיות מאזורי אקלים ים-תיכוני והמלצות לשמירה וטיפוח. המשרד להגנת הסביבה, מכון דש"א: המוזיאון לטבע ע"ש שטיינהרדט – המרכז הלאומי לחקר המגוון הביולוגי אוניברסיטת תל אביב.

להבין חקלאות אקולוגית