פיתוח בר -קיימא הפך לאחת המשימות המאתגרות ביותר בעולם, ובו למתכננים ולאקולוגים תפקיד מרכזי . לארגון מרחבי יש השפעה רבה על תהליכים אקולוגיים, ותהליכים אלו הם רכיב חשוב במדע האקולוגיה של הנוף. גם התכנון והאדריכלות מתמקדים במבנה השטח והנוף. המתכננים והאדריכלים משנים את פני השטח ומייצרים נופים חדשים, שמשמעותם האקולוגית כמעט איננה נחשבת בתהליכי התכנון. המבנה המרחבי של השטח הוא מכנה משותף בין תכנון ואדריכלות לבין האקולוגיה של הנוף, ועל בסיסו אפשר להגיע לפתרונות אקולוגיים לפיתוח בר-קיימא. 

כדי שהמידע האקולוגי יהיה יעיל לתכנון, עליו להיות:

  • מידע מדויק מבחינה מדעית;
  • אפשרי לתרגום ולשילוב בדיסציפלינת התכנון;
  • מוכר כבעל ערך לחברה.

הבעיה העיקרית היא שרוב החוקרים משקיעים מאמץ רב במאפיין הראשון בלבד, ובכך הם מייצרים עשרות מודלים וכלים אקולוגיים מורכבים ובלתי אפשריים ליישום בפרקטיקה האדריכלית-תכנונית.יש חשיבות רבה למחקר אקולוגי שניתן ליישום ולשילוב בשלבי התכנון.

עבודת מחקר אקולוגית

עבודת מחקר אקולוגית


מקורות ומידע נוסף

חוברת יום עיון נקודת ח"ן 2011. ברנשטיין, א. הערכה ותכנון של מסדרונות אקולוגים על בסיס ניתוח מערכתי של מדדים סביבתיים והערכת דגמים של מגוון מינים.

מחקר יישומי