שירותי תרבות הם התועלות הרוחניות שבני האדם מקבלים ממערכות אקולוגיות: העשרה רוחנית,  הגות והשראה, הנאה וחוויה אסתטית.

שירותי התרבות של המערכת החקלאית

  • חוויה של קשר וזיקה לטבע. הנוף החקלאי מלווה את האדם משחר ההיסטוריה והוא חלק מהמורשת התרבותית של החברה. הנוף החקלאי ייחודי לאזור או מדינה, הוא מקשר את תושביה לנופים, ויוצר "תחושת מקום" ייחודית.
  • הנאה אסתטית. לנוף החקלאי ערך אסתטי. במחקרים רבים נמצא מצא שהנוף החקלאי המסורתי, הכולל מגוון גידולים בחלקות קטנות יחסית, עם גבולות מוגדרים על ידי צמחייה או טרסות אבן, הוא נוף הנתפס כמעניין ומושך את העין.
  • טיול ונופש. הציבור מפיק תועלת מקיומם של שטחים פתוחים ונופים חקלאיים, היוצרים אפשרות לטיול ולנופש בחיק הטבע. סקר שנערך בישראל ב-1997 בחן את חשיבות הסביבה החקלאית בהחלטה על בחירת מקום הטיול או הנופש. בסקר, שנערך באזורים המאופיינים בנופים חקלאיים דומיננטיים (בקעת החולה, עמק יזרעאל והרי יהודה), נמצא שהנוף החקלאי השפיע על החלטתם של רוב הנשאלים להגיע לאזור.
  • התרגעות ושלווה. הנוף החקלאי נתפס כמקום של רוגע, היוצר תחושות שלווה והרמוניה ועומד בניגוד לחוויה העירונית הרועשת והדחוסה. 

מחקר יישומי