במדינת ישראל, משרד החקלאות והמשרד להגנת הסביבה משקיעים מאמצים רבים כדי להפחית את השימוש בחומרי הדברה בחקלאות, והתוצאות ניכרות בשטח. המגמה היא שהמשק יעבור בהדרגה לממשק הדברה משולב (IPM) במספר גדל והולך של גידולים. חברת Bio-Bee מקיבוץ שדה אליהו, למשל, מציעה אויבים טבעיים להדברת מזיקים בתות שדה, מלפפון רגיל ואורגני, פלפל רגיל ואורגני ובעגבנייה. כל אזור הערבה, מסדום ודרומה, הוכרז כאזור נקי מחומרי הדברה, ושני מו"פים חקלאיים, בערבה המרכזית ובערבה הדרומית, עוסקים במחקר יישומי בתחום. בעמק בית שאן מתנהל פרויקט הדברה משולבת בין-ענפית (המבי"ע). הפעילות הזאת תורמת לקיימות החקלאות.

ב-1997 קם, ביוזמת המוכרים הקמעונאים הגדולים באירופה, ארגון שמטרתו להבטיח מזון בריא, נקי משאריות של חומרי הדברה ודשנים, והמיוצר בתנאים השומרים על הסביבה ועל רמת החיים של העובדים החקלאיים. רעיון הבקרה על ידי גורמי המכירה הפרטיים התפשט בשנים האחרונות גם לשווקים של יפן, תאילנד, אוסטרליה, מרכז ודרום אמריקה, וכן ארצות מסוימות באפריקה. הארגון נקרא EUREPGAP)  Good Agricultural Practice EUropean REtailer Produce), ובספטמבר 2007 שינה את שמו ל-GLOBALGAP כדי לשקף את התפשטותה העולמית של בקרת איכות וידידותיות לסביבה ולחברה, המבוססת על חקלאות תקינה (Good Agricultural Practice). מטרת התקנות היא בעיקר לשמור על בריאות התוצרת באמצעות הדברה משולבת, דישון מבוקר ודאגה לתנאי עבודה ומגורים נקיים לעובדים. התוצרת מן הערבה, שרובה מיועדת לייצוא לאירופה ורובה גדלה בחממות, כפופה לתקנות מחייבות של EUREPGAP. העמידה בתקנות התפשטה גם לחוות בנגב המערבי, בעיקר בגלל דרישות הייצוא. אגרקסקו יזמה כבר לפני עשר שנים את התכנית ECOFRESH, אשר במקורה כללה גם תקנות מעבר לדרישות התקנות האירופיות. בשנת 2006 נולדה יוזמה חדשה משותפת לאגרקסקו ולחברה להגנת הטבע – "אקופרש טבע", ובה הושם דגש על ענייני הסביבה הטבעית והתחשבות באלמנטים כמו פרוזדורים אקולוגיים, משוכות צומח, טרסות, שולי שדות, שלוליות, נתיבי מים, מאגרי מים, חורש, סבך שיחים, שדות בור ושטחי מרעה טבעיים, שנשמרים ומנוהלים באופן אחראי בהתאם לתקנות הרלוונטיות. תכנית זו טרם יצאה לפועל.

כיום הדגש הוא על הדברה משולבת ושימוש בחומרי ריסוס מאושרים, צמצום דישון שניתן בעודף, קומפוסטציה, ניקיון בבתי אריזה והדרכת צוות העובדים – בשפתם. הצוות של ECOFRESH ומדריכי משרד החקלאות פועלים בכל אזורי הארץ במטרה לקדם את הייצור המכוון לשוק המקומי לקראת עמידה בתקנות EUREPGAP. למרות מאמציהם, היישום עדיין חלקי. חלק מן התקנות עבור השוק המקומי הותאמו למציאות בארץ. השימוש בבוצה לזיבול אדמות, למשל, אסור בתקנות EUREPGAP אבל מאושר לשימוש על ידי המשרד להגנת הסביבה, אם כי עם תקנות מגבילות מאוד של שינוע. הרחבת היישום של התקנים תתרום, ברבות השנים, לקיימות של החקלאות בארץ.


מקורות ומידע נוסף

זליגמן, נ. ולחמן, א.. חקלאות בת-קיימא בסביבה משתנה. 2013. נקודת ח"ן.

אתר GLOBALG.A.P

מחקר יישומי