כבר היום חלה עלייה במחירי התוצרת החקלאית ו/או צמצום ביכולת אספקת התוצרת כתוצאה מצמצום ומחסור במשאבי המים והקרקע. לכן, התחזית היא שגם בעתיד, היכולת לספק את צורכי המזון והדרישה למוצרים שונים מהחקלאות תוגבל כתוצאה מהידרדרות המערכות האקולוגיות. יותר מ-50% מהשטח החקלאי על פני כדור הארץ ו-60% משירותי המערכת האקולוגית ניזוקו בצורה כזו או אחרת מירידה באיכות האדמה או המים. מחצית מנהרות העולם נשאבים ביתר או מזוהמים, ו-60% מ-227 הנהרות הגדולים ביותר בעולם נקטעו על ידי סכרים, שרבים מהם נבנו לצורכי השקיית גידולים חקלאיים. כ-20% מהשטח החקלאי המושקה סובל מהמלחה משנית או השקיית יתר והצפה. 

דיג, ציד, קטיף וכריתה לא מבוקרים גרמו וגורמים לקריסה של מערכות טבעיות רבות, וכתוצאה מכך לירידה משמעותית באספקת המזון ומוצרים אחרים ישירות מהטבע.

בעתיד יידרשו השקעות משמעותיות על מנת לשקם משאבים ומערכות אקולוגיות שנוצלו ביתר והידרדרו כתוצאה מכך, במיוחד באזורים העניים יותר של העולם, שם התושבים נסמכים על מזון ומוצרים מהטבע.


להבין חקלאות אקולוגית