גידול אוכלוסיית העולם

גידול אוכלוסיית העולם

מעל 200,000 בני אדם מתווספים מדי יום לאוכלוסיית העולם – מעל 200,000 פיות נוספים שזקוקים למזון. ההערכה השמרנית של האו"ם היא כי עד 2050 תגיע אוכלוסיית העולם ל-9.6 מיליארד איש. ברור שגידול זה באוכלוסיית העולם יעמיס על משאבי כדור הארץ, ובמיוחד על המזון והמים. התחזית היא שצריכת המזון תצמח בקצב מהיר מזה של גידול האוכלוסייה, בגלל כמה גורמים: תהליכי עיור ועלייה ברמת החיים יחד עם צמצום הרעב ותת-התזונה במדינות המתפתחות. 

היקף החקלאות הנדרש לאספקת מזון ל-9 מיליארד איש בשיטות החקלאיות השכיחות היום

היקף החקלאות הנדרש לאספקת מזון ל-9
מיליארד 
איש בשיטות החקלאיות
השכיחות היום

במחקר שבו חושב היקף החקלאות הנדרש לאספקת מזון ל-9 מיליארד איש בשיטות החקלאיות השכיחות היום נמצא כי יידרשו הסבת  10 מיליון קמ"ר נוספים של שטח טבעי לשטח חקלאי, הכפלה או שילוש כמויות החנקן והזרחן המוספים כדשנים, הכפלת צריכת המים ושילוש השימוש בחומרי הדברה. מסתבר כי גורם מגביל משמעותי יהיה זמינות מים, מכיוון שכבר היום 70% מהמים שבשימוש האדם מנוצלים לחקלאות. לכן, תרחישים שהוכנו על ידי דו"ח המילניום (Millennium Ecosystem Assessment) מציעים שהייצור החקלאי בעתיד יהיה ידידותי יותר לסביבה ויתבסס על ממשק אקולוגי.

מדוע עמידה בדרישות המזון העתידיות במקביל לשימור משאבי הטבע של כדור הארץ, תחייב מעבר למערכות חקלאיות אקולוגיות?

  • מרבית תוספת המזון תגודל במקומות שבהם היא תיצרך; עם זאת, חלק גדול ממקומות אלו אינם מיטביים לחקלאות, בין אם הם שטחים שאינם מאוד פוריים או קשים יותר לעיבוד חקלאי ובין אם הם רגישים יותר מבחינה אקולוגית. חקלאות שאינה ידידותית לסביבה תפגע ביכולת של אותן מערכות אקולוגיות להמשיך ולתמוך בחקלאות.
  • כדי להתמודד עם שינויי האקלים הצפויים, המערכות החקלאיות יצטרכו להיות מגוונות יותר. חקלאות מתועשת של גידולים נרחבים של זן אחד עשויים להיות פגיעים ביותר לשינויי אקלים.
  • המערכות החקלאיות יצטרכו להיות יעילות יותר ועמידות יותר בפני הידרדרות הסביבה.

מקורות ומידע נוסף

Farming with Nature: The Science and Practice of Ecoagriculture. 2007. Island Press

OECD/FAO (2005), OECD-FAO Agricultural Outlook 2005, OECD Publishing, Paris

Millennium Ecosystem Assessment 2005

 

להבין חקלאות אקולוגית