בישראל יש 180,000 דונמים של מטעי זיתים לשמן ו-22,000 דונמים של זיתי מאכל, והענף הולך ומתפתח בזכות נטיעות בכל הארץ, בכלל זה בנגב. היבול בשנים האחרונות משתנה במחזוריות, סביב 25 אלף טונות זיתים בשנה, והייצור השנתי של שמן זית משתנה בהתאם, אך הביקוש גדל בעקביות והייצור המקומי אינו משיג אותו. לגידול זיתים יתרונות רבים (אפשר להשקות במים שוליים, השוק בלתי רווי, הריסוסים מועטים והעץ מתאים לרוב סוגי קרקע והאקלים ולנוף הארץ).

הבעיות המאיימות על הרחבת הענף נובעות בעיקר מרווחיות נמוכה (בעיקר בחלקות קטנות) ומחומרי הלוואי הנוצרים מתהליך הפקת השמן. בנוסף, תגובות אלרגיות לאבקת הזיתים עלולות להגביל את הנטיעות באזורים מאוכלסים בצפיפות.


מקורות ומידע נוסף

זליגמן, נ. ולחמן, א.. חקלאות בת-קיימא בסביבה משתנה. 2013. נקודת ח"ן. 

מחקר יישומי