עטלפי חרקים, בשל היותם הטורפים העיקריים של חרקים פעילי לילה, הם המווסתים החשובים ביותר של גודל אוכלוסיות החרקים. ביותר ויותר מחקרים נמצא כי לעטלפי חרקים חשיבות רבה בבקרה של אוכלוסיות חרקים מזיקים במערכות חקלאיות מגוונות, הכוללות מטעים ושדות גידולים שונים. 

עטלפים ניזונים ממספר רב של פרוקי רגליים. עטלף מסוגל לאכול חרקים במשקל של מחצית ממשקל גופו ביממה, ובתקופת ההנקה הנקבה אף יכולה לאכול כ-100% ממשקל גופה. לנקבות מניקות של עטלפים מהמין אשף מקסיקני (Tadarida brasiliensis), שניזונים מחרקים מזיקים לחקלאות, חשיבות כמדבירות ביולוגיות בשדות הכותנה בדרום ארה”ב. תרומתן עשויה להיות שוות ערך ל-741,000 דולר לשנה. באזורים שבהם העטלפים פעילים מושקעים בין 121,000 ל-1,725,000 דולר מדי שנה בקוטלי חרקים, בהשוואה ל-4.6 עד ל-6.4 מיליוני דולר לשנה במקומות שהם אינם פעילים בהם. 

למרות העובדה שהשימוש בעטלפים בקנה מידה רחב להדברה ביולוגית הוא קטן, קיימים כמה מחקרים שמצביעים על תרומתם הישירה של עטלפים לוויסות אוכלוסיות חרקים, ביניהם חרקים מזיקים. במחקרים נמצא שהרחקה של עטלפים באופן מבוקר ממטעי קפה במקסיקו ומיערות אלונים בגרמניה גרמו לעלייה מובהקת של בשכיחות החרקים המזיקים בהשוואה לחלקות ביקורת. החרקים שהעטלפים ניזונים מהם כוללים גם חרקים מזיקים, ביניהם מזיקי כותנה כמו הלקטית ורודה (Pectinophora gossypiella) ופרודניה (Spodoptera littoralis).

 אשף מקסיקני (Tadarida brasiliensis)

 אשף מקסיקני (Tadarida brasiliensis)


מקורות ומידע נוסף

מעובד מתוך: חוברת יום עיון נקודת ח"ן 2013. קורין, כ., קנוניץ, ע. חשיבות עטלפי חרקים לשיפור ולפיתוח של חקלאות בר- קיימא. 

להבין חקלאות אקולוגית