מרבית גידולי החקלאות דורשים האבקה כדי לייצר פרי. חלק גדול מהאבקה זו מבוצע על ידי דבורי דבש, אך בשנים האחרונות מסתבר כי גם חרקים נוספים מהבר משחקים תפקיד חשוב בהספקת שירותי האבקה לחקלאות. ביותר מ-40 גידולי חקלאות מרכזיים מרחבי העולם, מאביקים מהבר משפרים את יעילות ההאבקה ומעלים את כמות הפרי פי שניים בהשוואה להאבקה על ידי דבורי דבש בלבד. 

המגוון והשפע של חרקים מאביקים מהבר הצטמצם בנופים חקלאיים רבים בעולם. לא ברור עדיין האם ירידות אלו במגוון ובשפע של המאביקים גורמים לירידה ביבול, ירידה הממותנת על ידי דבורי דבש. בסקירה מקיפה ביותר, שנערכה על 41 מערכות גידולים ברחבי העולם, נמצא:

  • קיים קשר חיובי בין הבשלת פרי לביקור הפרחים על ידי חרקים מהבר;
  • רק ב-14% מהמערכות שנבחנו חלה עלייה משמעותית בהבשלת הפרי לאחר ביקורי דבורי דבש;
  • באופן כללי, חרקים מהבר האביקו בצורה יעילה יותר;
  • עלייה בביקורי חרקים בפרחים העלתה את ייצור הפרי בפי שניים יותר בהשוואה לביקורי דבורי דבש לבד;
  • ביקורים על ידי חרקים ודבורי דבש העלו את ייצור הפרי בלי קשר זה לזה, כך שההאבקה על ידי דבורי דבש השלימה את ההאבקה על ידי החרקים מהבר ולא החליפה אותה;
  • ממצאים אלו מצביעים על כך שממשק המשלב טיפוח מגוון מיני חרקים מאביקים מהבר יחד עם דבורי דבש יכול להעלות את יבולי המזון ברחבי העולם.

מעובד מתוך

Garibaldi, L. A.et al.  (2013). "Wild Pollinators Enhance Fruit Set of Crops Regardless of Honey Bee Abundance." Science 339(6127): 1608-1611.

מחקר יישומי