• ערים בעולם משתנה
  • התנאים הא-ביוטיים בעיר
  • המגוון הביולוגי בעיר
  • טיפוח הטבע בעיר

מתוך: יום עיון בנושא ביולוגיה ושמירת הטבע של זוחלים ודו-חיים בישראל
דובר: יניב לוי
משך ההרצאה: 21:55

מרצה: פרופ' אביה זילברשטיין.

מתוך הרצאות חודש מאי של "אתנחתא" בסימן מזון שהתקיים ב- 12.5.15. 

הקשר בין אסאדו לשינוי אקלים: התלבטויות של אקולוג אוהב בשר

פרופ' מרסלו שטרנברג, המחלקה לביולוגיה מולקולארית ואקולוגיה של צמחים

מתוך הרצאות חודש מאי של "אתנחתא" בסימן מזון שהתקיים ב- 12.5.15. 

מחסור במזון במזרח הקדום והקשר לקריסתן של אימפריות

מרצה: ד"ר דפנה לנגוט, המכון לארכיאולוגיה, הפקולטה למדעי הרוח

מתוך הרצאות חודש מאי של "אתנחתא" בסימן מזון שהתקיים ב- 12.5.15. 

מרצה: פרופ' ניר אוהד, המחלקה לביולוגיה מולקולארית ואקולוגיה של צמחים, הפקולטה למדעי החיים.

מתוך הרצאות חודש מאי של "אתנחתא" בסימן מזון שהתקיים ב- 12.5.15. 

מרצה: ד"ר אסף דיסטלפלד.

מתוך הרצאות חודש מאי של "אתנחתא" בסימן מזון שהתקיים ב- 12.5.15. ל

לא רק בסושי: אצות ים כמזון ואנרגיה של העתיד

מרצה: ד"ר אלכסנדר גולברג

מתוך הרצאות חודש מאי של אתנחתא בסימן "עתידנות", 16.5.16