חקלאות אקולוגית היא גישה חקלאית ששמה לה למטרה לייצר יותר מזון ובו בזמן לשמור טוב יותר על המגוון הביולוגי בטבע. 

שלוש מטרות-העל של החקלאות האקולוגית, או כפי שרבים מכנים אותן, שלושת עמודי החקלאות האקולוגית, הם:

  • פיתוח מערכות חקלאיות יצרניות יותר ובנות קיימא יותר;
  • הגנה על המגוון הביולוגי ועל שירותי המערכת האקולוגית;
  • תמיכה בקיימות אורח החיים החקלאי.

חקלאות אקולוגית היא בו בזמן אסטרטגיה לשמירת טבע ואסטרטגיה לפיתוח חקלאי. היא מכירה בתפקידי המפתח של החקלאים כשומרי הגן – המערכות האקולוגיות והמגוון הביולוגי שהן מקיימות, ומאפשרת להם לפעול באופן יעיל במסגרת תפקידי מפתח אלו. החקלאות האקולוגית מיישמת ראייה מערכתית אקולוגית לנופים חקלאיים. על מנת להגשים את מטרות העל שלה מגייסת החקלאות האקולוגית גורמים שונים של ייצור ושל שמירת טבע ויוצרת שיתופי פעולה הכרחיים.


מקורות ומידע נוסף

McNeely JA and Scherr SJ (2001)  Common Ground, Common Future: How Ecoagriculture Can Help Feed the World and Save Wild Biodiversity

אתר ecoagriculture partners

להבין חקלאות אקולוגית